Läsklick

Läsklick
Ditt smarta bokmärke!

måndag 15 februari 2016

Nytt bokmärkestänk.

Alltså, jag har snöat in igen på det här med att koppla upp pappersboken med ett bokmärke. Det senaste grunnandet på bussen till jobbet idag och med ipaden i knät resulterade i en mindmap där jag tänkte försöka greppa vilket värde ett smart bokmärke kan tänkas ha för läsaren, bokhandlaren, förlaget, författaren, annonsören, journalisten, kritikern och andra som är storanvändare av litteratur. Här kommer mindmappen i sitt nuvarande skick, få se hur tankarna utvecklas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar